Nat Mag

Nat Mag 助于维持肌肉功能。维生素B1和B6能帮助舒缓日常疲惫。 

什么是Nat Mag?

什么是Nat Mag?

鎂有助于维持肌肉功能, 维生素B1和B6缓疲惫。 

Nat Mag 如何帮助身体?

Nat Mag 如何帮助身体?

  • 维持肌肉功能 
  • 舒缓日常疲惫 
建议哪一些人使服用Nat Mag?

建议哪一些人使服用Nat Mag?

  • 工作忙碌的成年人 
建议用量是多少?

建议用量是多少?

餐后1粒锭丸 ,每天一次,或依医生或药剂师的建议 

成分

成分

氧化镁
提供 350毫克
580.453毫克
盐酸吡哆醇
提供 1.645毫克吡哆醇 (维生素B6)  
2.000毫克
盐酸硫胺素 
提供 1.338毫克硫胺素 (维生素 B1)  
1.500毫克

此为保健品广告 
MAL22076073NR 
KKLIU 1937/ EXP: 31/12/2025 

Back